Windows’un tekrarlayan resetlemelerinin nedenleri…0 0
Read Time:8 Minute, 12 Second

01- CPU ve power supply fanlar ini kontrol edin çalışıyormu. ısınmadan dolayı yapıyor olabilir.
02- Ram lerde sorun olabil ir arıza yada birbir leriyl e veya anakar tla uyumsuzluk vs gibi. birden fazla ram varsa tek tek denenm eli yada başka ram kullanılmalı. Ram yuvala rında bozulma da olabil ir.
03- İşlemci fanı yerine iyi oturmamış veya kasaya bir darbe nedeniyle olabilir
04- Çakışan progra mlar neden olabil ir. son yukled iğiniz progra mları kaldırıp deneyi n.
05- Harddiskte bad sektör oluşmuşsa, bundan olabilir.
06- Power supply’den gelen anakarta bağlanan kabloları kontrol edin.
07- Power supply watt yetmiyor olabilir.

08- Bazı virüs ve Spylar reset atmaya neden olabil ir. antivirüs ve antisp y progra mlarıyla taratm ayıda deneyi n.
09- İşlemcide termal macun var mı kontrol edin. İşlemcinin fanı düzgün yerleştirilmişmi?
10- Ekran karti fanını ve kablol arını kontrol edin.
11- İşlemci ısısını kontro l edin.
12- Usb çıkışlarını kontro l edin.
13- Oyun oynark en başına geliyo rsa ekran kartının sogutm ası kötü olabil ir.
14- Şebekeden gelen voltajın düşük olması, reset’e sebep olabil ir. toprak lama olmalı mutlak a. ve sadece PC ye ait priz olsa iyi olur.
15- Ekran kartında sorun olabil ir. ( başka pc de deneme li )
16- Anakar tında sorun olabil ir.
17- Hard disk kablol arında sorun olabil ir.
18- PCI slotla rına takılen ethern et kartından olabil ir.
19- Bazen TV kartla rı sürücüleri neden olabil ir.
20- Bios ayarla rı değiştirilmiş olabil ir. defaul t yapmak çözüm olabil ir.
21- AGP slotu bozuk olabil ir.
22- Kartla rdan biri yanmış olabil ir, veya yuvasından oynamış olabil ir.
23- Çok düşük ihtima lde olsa yeni takılen bir donanım nedeni yle biosun guncel lenme ihtiya cından kaynak lanan proble m olabil ir.
24- Eğer daha önce kullan madığınız bir işletim sistem ini ik defa yukled iyseni z donanımınızın bu işletim sistem ine yeterl i olması gereki r. buda kilitl enmele re neden olabil ir.
25- Cd-dvd sürücüleride neden olabil ir farklı sürücüler denene bilir kilitl enmele rde.
26- Msn’de siz veya karşıdaki kişi web cam açtığında pc resetl eyebil ir, msn camera ayarla rında hata var demekt ir.
27- Anakar tı usb 2.0 destek lemeye n kasala rda webcam’le görüntülü chat yapark en reset atabil ir.
28- Uninst all sonrasında, ortak kullanılen window s sistem dosyal arı silinm iş olabil ir.

GENİŞ DETAYL I RESET OLASIL IKLARI

30.BİR VİRÜS VE BİLGİSAYAR WİNDOWS LOGO’ SUNU GÖREMEDEN RESTAR T ATIYOR:..

Son birkaç gündür başıma gelen bir sorun başa bela bir sorun birde Virüs progra mlarının bu virüsü tanıyamaması yani bilgis ayarınızı temiz zannet meniz. Aslında ortalıkta dolaşan bir virüs var ve sistem inize bulaştığı anda Window s LOGON .exe dosyasını bozuyo r ve sistem iniz açılırken Winlog on.exe yi yüklemeye başladığı anda ( Window s Logosu gelirk en ) Bilgis ayar birden bire RESETl eniyor ve yenide n başlıyor.

İlk aklıma gelen ve denediğim bilgis ayarı GÜVENLİ KİPTE açmak . Fakat sonuç vermed i bilgis ayar Güvenli Kipte dahi açılmıyor.

Güvenli Mod seçenekleri arasında olan HATA AYIKLA MA MODU ve EN SON EN İYİ YAPILA NDIRMA AYARLA RINIZ Seçenekleri de hiçbir işe yarama dı. Çünkü virüs aktif olmuş ve sistem i anında ele geçirmişti.

Benim bilgis ayarımda C ve D olarak iki bölüm var diğer bölümde yani D sürücüsünde özel doslarımı saklıyorum ve C ye format atmayı denedi m. Format attıktan sonra yedek dosyal arıma Virüs tarama sı gerçekleştirdim ve hiçbir virüs bulama dı yedek dosyal arım arasındaki SETUP yani KURULU M ları yapmay a kalktım ve bilgis ayar bir anda RESETL ENDİ ve yine açılmadı sürekli RESTAR T RESTAR T RESET ve sistem hiçbir şekilde açılmıyor. KUDURD UM RESMEN ..!

Sonra tekrar Window s kurdum ve YEDEK dosyal arıma hiçbir şekilde dokunm adım şuan sistem im gayet güzel bir şekilde çalışıyor fakat YEDEK dosyal arımın arasındaki bir Virüs yüzünden hiçbir şekilde kullan amıyorum. Üstüne üstlük kurduğum en ünlü virüs progra mları dahil bu tehlik eli virüsü tanımıyor…!

31.ISINMA PROBLE MLERİ

Bu başlıca fanlar la alakalı bir sorund ur. Öncelikle işlemci fanı sonra kasa içerisindeki havayı devir-daym eden fanlar sonrad a Power Supply ( Güç kaynağı ) Fanlarıdır. Peki Fanlar la alakası ne ? diye soraca k olursa nız. Hemen cevap vereli m.

Fanlar oluşan ısıyı dağıtmak ve sistem i soğutmak için çalışırlar. Örnek olarak işlemci fanını verirs ek ..

İşlemciniz çalıştığı zaman ortaya belirl i bir ısı çıkar eğer bu ısıyı dağıtmazsanız yani işlemcinizi soğutmaz iseniz işte o zaman işlemci fazla ısınır ve sonund a eriyip yanabi lir.

İşte işlemci fanınız eğer durmuş ise o zaman bilgis ayarınız sürekli reset atıyor olabil ir.

32.RAM BOZULM ASI YADA RAM UYUMSU ZLUĞU

Bilgis ayarınıza yeni bir RAM aldınız ve taktınız yada birine taktırdınız. Eğer RAM ‘ yani Yeni ram ile eski RAM birbir ine uyumsu z ise yada yeni aldığınız RAM anakar t’a uyumsu z ise işte o zaman bilgis ayarınız hiç açılmayabilir yada RESET atabil ir. Yapmanız gereke n anakar tınıza ve eski ram’inize uygun bir ram almaktır.

Diğer bir sorund a RAM’iniz bozulm uş olabil ir. Sıksık mavi ekranl a karşılaşabilir yada bozuk olan ram ‘den dolayı bilgis ayarınız SÜREKLİ RESTAR T ediyor olabil ir.

33.İŞLEMCİ FANI KAYMIŞ YADA YERİNDEN OYNAMIŞ OLABİLİR

Eğer işlemci fanı ile oynadınız ise yada fanınızın altındaki Alimin yum soğutucuyla oynadınız ise yada bilgis ayarınızı bir yerden başka bir yere taşıdıysanız tabi o sırada kasayıda bir yere çarptıysanız bu esnada; İşlemci fanı altındaki soğutucu alimin yum yerind en oynamış olabil ir ve tam olarak işlemci üzerine oturma dığı yani sağa sola kaydığı için soğutma yapmıyor işlemci aşırı ısınıyor ve bilgis ayarınız RESET atıyor olabil ir.

34.POWER SUPPLY (GÜÇ KAYNAĞI) ÖLMÜŞ YADA YETMİYOR OLABİLİR

Eğer sistem inize yeni bir disk yada yeni bir fan ekledi yseniz ve sonrada bilgis ayarınız durduk yere RESET atıyorsa bir nedeni de Power Supply gücü yetmiy or olabil ir. Yada Power Supply artık ömrünü doldur muş olabil ir yeters iz yada kesik voltaj çıkışı yaptığından dolayı Bilgis ayarınız RESET atıyor olabil ir.

35.EKRAN KARTI FANI
Ekran kartınızın fanı aşırı tozdan dolayı durmuş olabil ir bu yüzden soğutma yeters iz kalıyor özelliklede oyun oynark en bilgis ayarınız RESET atıyor olabil ir. Bir kontro l edin eğer durmuşsa temizl eyin yinede dönmüyorsa değiştirmek zorund a kalabi lirsin iz. Tabi ekran kartını değil sadece Fanı değiştirin.

36.ELEKTRİK TESİSATINIZ YANİ EVİNİZİN VOLTAJ LARINI N DÜŞÜK OLMASI YADA BİR ANDA DÜŞÜP TEKRAR DÜZELMESİ

Bu durum sıkça başımıza gelen sorunl ardan birisi dir. Ev yada iş yeri elektr ik tesisa tından toprak lama hattı bulunm aması yada tesisa tın eski olmasından kaynak lanan voltaj düşmeleri ve yahut ev yada iş yeri elektr ikleri nin sık sık denges iz voltaj düşmesi yada ani yükselmeleri.

Bu durumd a yapacağınız bir Elektr ik teknis yenine danışmaktır. Aksi taktir de Power Supply yanabi lir hatta anakar tı dahi yakabi lirsin iz.,

37.DONANI M PARÇALARININ ARIZAL I OLMASI YADA ÇAKIŞMA YAPMAS I

Bilgis ayarınızda PCI yada AGP slotla rına takmış olduğunuz kartla r yada kartla rdan birisi eğer yerind en oynadı yerind en hafifçe de olsa çıktı ise işte o zaman bilgis ayarınız sürekli RESTAR T atıyor olabil ir. Buda çok doğaldır. Yapmanız gereke n parçaları tek tek yerler ine oturup oturma dığını kontro l etmekt ir.

Bunun dışında birbir ine uyumsu z olan donanım parçaları donanım çakışmalarına sebep olur ve bilgis ayarınız RESET atmaya başlayabilir. Güvenli kipten tek tek aygıtları kontol etmeni zi tavsiy e ederim .

Yada bir donanım parçasının (Ethern et kartı , Ses kartı gibi) bozulm uş olması bu soruna neden olabil ir. Eğer yerler ine tam oturdu lar ve çakışma yoksa Bilgis ayarınızda sürekli RESET atıyorsa işte o zaman tek tek parçaları çıkartıp test etmeni z arızalı parçayı bulmanız gerekm ektedi r.

38.BIOS GÜNCELLEME YADA AYARLA RINDAN KAYNAK LANAN RESTAR T PROBLE MLERİ

Bu da sık görülen sorunl ardır. Bilgis ayarınızın bios unu güncellediğiniz zaman bazı parçaların donanım çakışmalarına yada uyumsu zluğuna neden olabil ir. Yanlış bir bios yüklediyseniz zaten PC sürekli uyarı verir ve açılmaz bunun dışında ise

Bios ‘tan İşlemci Update yada Hight perfor mance değerleri ile uğraştıysanız sistem inize ciddi zararl ar verebi lir. Bilgis ayarınız reset atabil ir. Başlıca bu konuda işlemci Jumper ve Frekan s ayarla rı neden olabil ir.

Kaynak: extraloob.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Post